Facebook:
www.facebook.com/hana.krejcova.18?fref=hovercard
Spolupráce: 
www.janssen-beauty.cz

Přípravky:

www.janssen-beauty.cz
 
inspira-cosmetics.cz
 
Spřátelené weby:

Odkazy

karel-jasansky.webnode.cz/
 

GDPR

<p style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: " geneva="" ce",="" "arial="" sans-serif;="" font-size:="" 12px;"="">Ochrana osobních údajů dle nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR)

Firma Hana Krejčová,  provozovna Donovalská 2222/31, 147 00 Praha 4, IČO: 41945654 v rámci předmětu podnikání poskytuje tyto činnosti:kosmetika, pedikúra, masáže, zprostředkovatelská a reklamní činnost, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Osobní údaje fyzických osob jsou firmou získávány a používány v souvislosti s podnikatelskou činností dle výše uvedeného a k plnění smluvních povinností ve vztahu k zákazníkům firmy. Předmětem činnosti firmy není primárně zpracování jakýchkoliv osobních údajů, osobní údaje jsou získávány pouze v souvislosti s předmětem podnikání vymezeným shora a nejsou předmětem automatizovaného zpracovávání. Firma z pozice správce osobních údajů informuje, že osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi firmou a jejími zákazníky, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem.

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje firma takto získala, má právo na:informace o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu evidovaných údajů, příjemci osobních údajů, o době uložení osobních údajů a zdroji osobních údajů.opravu, doplnění a změnu svých osobních údajů odvolání souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné či byly zpracovány protiprávně omezení zpracování údajů ve zvláštních případech přenositelnost údajů, právo vznášet námitky při neoprávněném zpracování osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování vašich osobních údajů.

V rámci výkonu shora vymezených práv je možno se obracet na firmu na kontaktní adrese provozovny.